Svendborg 2014

Projektet blev realiseret med støtte fra A.P. Møllerfonden og fonden for entreprenørskab

Fernicering og afslutningsfest Lørdag d. 14 juni 2014.

 

Arrangementet var sat i værk af Svendborg Gymnasiums 1.x som en del af et anvendelsesorienteret undervisningsforløb under ledelse af Lektor Lars Hansen. Festen var annaonceret i lokalaviserne og hos butikkerne i Svendborg by. I løbet af dagen blev der serveret Kaffe, hjemmebagte kager og Ærø is og til festen om aftenen var der stor festbanket leveret af restaurant Shang-Hai. Arrangementet blev besøgt af et par hundrede gæster i løbet af Lørdag eftermiddag.

 

Aktører:

 

Maritimt Center Danmark

Sydfyns Byggefirma

Ring Andersens Træskibsværft

Svendborg Gymnasium

Fredskild Tømrer og Snedkerfirma

KADK - Arkitektskolen

Maritimt Centers Venner

 

Tilrettelæggelse:

 

Center For Maritim Arkitektur

Maritime Restauranter - Svendborg 2014

Workshoppen blev afholdt over 14 dage fra 1 - 14 juni 2014 hos Maritimt Center Danmark, i deres pakhus på Svendborg Havn.

Som forberedelse til den konkrete workshop i Svendborg havde Center For Maritim Arkitektur afviklet et maritimt værkanalysekursus for de deltagende arkitekturstuderende fra København. Kurset udmøntede sig i 6 forslagsstillelser, udarbejdet at 6 hold på hver 3 elever. Værkanalyserne omhandlede 6 typiske danske småfartøjer af træ som skulle bygges om og indgå i en ny sammenhæng. De aktuelle fartøjer har på forskellig vis spillet en væsentlig rolle for dansk søfartshistorie, navnligt i de små kystnære samfund eksempelvis på Sydfyn. Til Workshoppen havde vi fået doneret originale eksemplarer af sådanne fartøjer i 1:1. De pågældende ejere vurderede at bådene ikke ville kunne sættes i stand som sejlende fartøjer og mente alle at de her ville kunne tjene et godt formål fremfor at ende i en konventionel ophugning. Forslagsstillelserne til de 6 maritime restauranter tog afsæt i de konkrete fartøjer - se plancher ovenfor ( plancherne kan rekvireres i høj opløsning gennem Center for Maritim Arkitekur )

 

Motorjollen "Pop" af Spodsbjerg

( eksempel på transformationsproces ).

Klar til ophugning - vinter 2014

under transformation - sommer 2014

"Maritim Restaurant" - sommer 2014

I det følgende vises en række billeder der trin for trin fortæller om de maritime "restauranters" historie baglæns - Vi begynder til ferniseringen på projektet Lørdag d. 14 juni på Svendborg havn og slutter med de studerendes ankomst til Maritimt Center om morgenen d. 2. juni.

 

Fernisering

Workshop - proces

Jollerne ved deres ankomst til Svendborg havn

Sociale aktiviteter rundt om workshoppen

Aftensmad på molehovedet mellem Øhavsfærgerne

Midtvejsfest med Svendborg Gymnasiums 1. x

Morgenkaffe ved ankomst d. 2. juni

Besøg hos det tidligere Troense Søfartsmuseum

Fisketur tidlig morgen

Morgendukkert ved Træskibsbroen