Det apterede Herberg

Det Apterede Herberg

 

 

Er fremtidens Herberger apterede?

 

Centerfor maritimarkitektur deltog blandt 30 udvalgte aktører i en workshop arrangeret af Københavns kommune og dansk design center. Titlen var Change Work - velfærdsteknologi og workshoppen har til hensigt at kvalificerer de steder hvor der er muligheder for at anvende velfærdsteknologi på socialområdet. Center for maritim arkitektur bidrager med ideer til de konkrete fysiske rammer for udsatte , men også til hvordan andre faggrubber kan kanaliserer deres tanker og ideer ind i arkitektoniske designprocesser.