center for maritim arkitektur

CENTER FOR MARITIM ARKITEKTURCenter for maritim arkitektur eksisterede i en årrække som en arkitektvirksomhed der udviklede projekter i spændingsfeltet mellem maritime konstruktioner, havnebyggeri og arkitektur i land i almindelighed. Gennem studier af skibet, hovedsageligt Nordiske fartøjer, søgte jeg at skabe forslag til bæredygtige arkitektoniske projekter der udnyttede potentialet i kendte skibskonstruktioner fra vikingetiden til i dag.

Undersøgelser, forslagsstillelser og realiserede projekter byggede på den antagelse at der i hybriden mellem arkitektur og maritime rum-, formgivnings- og konstruktionsprincipper findes forskellige løsningsmodeller ift. en række aktuelle problematikker hvad angår plads- og ressourceanvendelse.

Inden for skibsbyggerkunsten har plads- og ressourcespørgsmål været vigtige parametre langt inden de to begreber blev sat i forbindelse med det i dag bredt anvendte, og til tider diffuse begreb, bæredygtighed.

Mine undersøgelser af ovennævnte startede i 2010 og har fundet sted som en integreret del i mit arbejde som rådgivende arkitekt, men også i en række undervisningsforløb og byggeworkshops i samarbejde med fortrinsvis håndværkere i den maritim verden. Her har studerende indenfor arkitektur og design, samt ingeniørfaget, under vejledning af eksempelvis bådebyggere oversat en række maritime værkanalyser til konkrete konstruktioner i 1:1.

Virksomheden lukkede i 2019 til fordel for et forskningsprojekt og kunsnerisk udviklingsarbejde med samme sigte - realiseret af undertegnede, men med Marstal Søfartsmuseum som vært.


Mvh. Arkitekt og Sømand. 


Kristian Hansen. 

kristianhansen@cemark.dk