Svendborg 2014

Maritime Restauranter - Svendborg 2014

Aktører:


Maritimt Center Danmark

Sydfyns Byggefirma

Ring Andersens Træskibsværft

Svendborg Gymnasium

Fredskild Tømrer og Snedkerfirma

KADK - Arkitektskolen

Maritimt Centers Venner


Tilrettelæggelse:


Center For Maritim Arkitektur

Workshoppen blev afholdt over 14 dage fra 1 - 14 juni 2014 hos Maritimt Center Danmark, i deres pakhus på Svendborg Havn.

Projektet blev realiseret med støtte fra A.P. Møllerfonden og fonden for entreprenørskab

Som forberedelse til den konkrete workshop i Svendborg havde Center For Maritim Arkitektur afviklet et maritimt værkanalysekursus for de deltagende arkitekturstuderende fra København. Kurset udmøntede sig i 6 forslagsstillelser, udarbejdet at 6 hold på hver 3 elever. Værkanalyserne omhandlede 6 typiske danske småfartøjer af træ som skulle bygges om og indgå i en ny sammenhæng. De aktuelle fartøjer har på forskellig vis spillet en væsentlig rolle for dansk søfartshistorie, navnligt i de små kystnære samfund eksempelvis på Sydfyn. Til Workshoppen havde vi fået doneret originale eksemplarer af sådanne fartøjer i 1:1. De pågældende ejere vurderede at bådene ikke ville kunne sættes i stand som sejlende fartøjer og mente alle at de her ville kunne tjene et godt formål fremfor at ende i en konventionel ophugning. Forslagsstillelserne til de 6 maritime restauranter tog afsæt i de konkrete fartøjer - se plancher ovenfor ( plancherne kan rekvireres i høj opløsning gennem Center for Maritim Arkitekur ) 


     

Motorjollen "Pop" af Spodsbjerg

( eksempel på transformationsproces ).

Klar til ophugning -  vinter 2014

 

under transformation - sommer 2014

"Maritim Restaurant" - sommer 2014

I det følgende vises en række billeder der trin for trin fortæller om de maritime "restauranters" historie baglæns - Vi begynder til ferniseringen på projektet Lørdag d. 14 juni på Svendborg havn og slutter med de studerendes ankomst til Maritimt Center om morgenen d. 2. juni.   


Fernicering og afslutningsfest Lørdag d. 14 juni 2014.


Arrangementet var sat i værk af Svendborg Gymnasiums 1.x som en del af et anvendelsesorienteret undervisningsforløb under ledelse af Lektor Lars Hansen. Festen var annaonceret i lokalaviserne og hos butikkerne i Svendborg by. I løbet af dagen blev der serveret Kaffe, hjemmebagte kager og Ærø is og til festen om aftenen var der stor festbanket leveret af restaurant Shang-Hai. Arrangementet blev besøgt af et par hundrede gæster i løbet af Lørdag eftermiddag.


Fernisering

Workshop - proces

Jollerne ved deres ankomst til Svendborg havn

Sociale aktiviteter rundt om workshoppen

Aftensmad på molehovedet mellem Øhavsfærgerne

Midtvejsfest med Svendborg Gymnasiums 1. x

Morgenkaffe ved ankomst d. 2. juni

Besøg hos det tidligere Troense Søfartsmuseum

Fisketur tidlig morgen

Morgendukkert ved Træskibsbroen