Badeanlæg på sydfyn

Badeanlæg Langs Svendborgsund

 

Havnebade har vundet stor udbredelse i Danmark gennem de seneste år.


Danske havne skifter som bekendt karakter disse år. Tidligere industrihavne transformeres til boligområder og udstyres med forskellige rekreative programmer. Det fungere godt enkelte steder, men i mange havne er den særlige atmosfære forsvundet sammen med industrien og attraktive boliger og marinaer synes ikke alene at forløse det potentiale, som vi fra tidligere tider, ved at stedet holder på. I Svendborg er man i den særlige situation at industrien og havnen fortsat er aktiv - således genkendelig i forhold til vores erindring om levende havne med færger, fragtskibe og aktive værfter. Dette er naturligvis ikke foreneligt med et havnebad midt i Svendborg havn. Men derfor behøver ideen om havnebade og badeanlæg i Svendborgsund ikke forkastes, for havnebadet behøver ikke ligge midt i Svendborg havn.

I gå afstand fra Svendborgs Centrum finder man på den ene side Christiansminde og på den anden side Svendborg Lystbådehavn. Begge steder er vandet rent og stederne oplagte i forhold til at etablere faciliteter vi forbinder med et havnebad.


Et større havnebad som det i Faaborg koster mange millioner kroner. Og det samler alle faciliteter i et anlæg, hvilket giver rigtig god mening i Faaborg. Langs Svendborgsund findes en række små bysamfund. Mange af dem med egne små lystbådehavne. De øvrige med små private bade/ jollebroer. Hvis man samlede de små 20.000.000 kroner som det kostede at etablere Faaborg havnebad og fordelte dem til de ca. 12 små samfund langs Svendborgsund ville området få et mangefold at tilbud til såvel faste beboere som lystsejlere og øvrige turister.


Mange borgere på Sydfyn ville få et badeanlæg i gå- eller cykelafstand fra deres bopæl og anlæggene ville kunne finde anvendelse for et stigende antal vinterbadere også i vinterhalvåret.


I Vindeby på Tåsinge har man til inspiration for denne ide udviklet en badebro med udspringsfaciliteter, ruchebane, komfortabel badetrappe og et lille strandanlæg for en relativt begrænset anlægssum.


Selv med et omklædningsskur og sauna for vinterbadere ville omkostningerne for et sådan anlæg kunne holdes på under 1.000.000 kroner.


Denne mangfoldighed af badeanlæg kunne blive et sjovt alternativ til havnebade af typen som fik sin genfødsel med anlægget på Islands brygge i København og som vi kender dem fra eksempelvis Faaborg.


Drift og vedligehold af de enkelte anlæg kunne måske varetages i samarbejde med de pågældende aktører på aktuelle steder. Man kunne forestille sig at det var den lille bys stolte bygmester der tilså at det enkelte anlæg blev udviklet med respekt for stedets byggetraditioner, hvad angår udformning og materialeanvendelse. Hvis det desuden var udført af lokale håndværkere ville hvert anlæg kunne blive byens nye pejlemærke samtidigt med at det ville indgå i en familie af badeanlæg langs Svendborgsund. Således mange små pejlemærker frem for et fyrtårn på Svendborg Havn.

eksempelvis Faaborg.      

Copyright ©  All Rights Reserved