Det apterede Herberg

Det Apterede HerbergEr fremtidens Herberger apterede?


Centerfor maritimarkitektur deltog blandt 30 udvalgte aktører  i en workshop arrangeret af Københavns kommune og dansk design center. Titlen var  Change Work - velfærdsteknologi og  workshoppen har til hensigt at   kvalificerer de steder hvor der er muligheder for at anvende velfærdsteknologi på socialområdet. Center for maritim arkitektur  bidrager med ideer til de konkrete fysiske rammer for udsatte , men også til hvordan andre faggrubber kan kanaliserer deres tanker og ideer  ind i arkitektoniske designprocesser.