Maritime restauranter svendborg

Maritime restauranter Svendborg

TVÆRFAGLIG WORKSHOP  I MARITIMT CENTERS PAKHUS

1. - 15.- juni 2014


Maritimt center Danmark - Center for maritim arkitektur

Svendborg Gymnasium - Sydfyns Byggefirma

Kunstakademiets Arkitektskole

Vi undersøger hvad Hvad der opstår i mødet mellem unge arkitekters skøre

ideer og det maritime Svendborgs solide håndværkstraditioner.


20 arkitektstuderende skal sammen med lokale håndværkere udarbejde 10 maritime pavilloner som har deres direkte afsæt i eksisterende, men udsejlede småfartøjer af træ.

I stedet for at ende som skrot, bygges bådene om og genanvendes i nye sammenhænge.

Pavilloner tiltænkes en rolle i forbindelse med de forskellige kulturbegivenheder der udspiller sig ved vandet på Sydfyn: Svendborg Classic Regatta, Fyn Rundt, Svendborg filmdage, Kulinarisk Sydfyn, diverse koncerter osv.

Pavillonerne skal kunne anvendes som minirestauranter, udkigsposter, læskure og som alternativ til den konventionelle ølbar eller madbod. I deres sammensatte skikkelse - halvt hus, halvt skib, vil pavillonerne således være med til betone Sydfyns rolle som maritimt center i Danmark.

 


Ide


Ideen bag workshoppen er dels at formidle vores maritime kulturarv på en ny måde og teste dens potentialer i en ny sammenhæng. Men dertil er det vores erfaring at sådanne begivenheder også er med til at styrke samarbejdsrelationerne mellem akademikere og håndværkere. Og således motivere en konstruktiv dialog mellem de faggrupper der også fremadrettet skal tænke tegne og praktisk udfører vores fysiske omgivelser.


Workshoppen er åben for besøgende i dagtimerne og ved workhoppens afslutning afholdes fernisering for alle interesserede, hvorefter pavillonerne udstilles foran Maritimt centers pakhus.

Kondemneret træskib 


eks. en udrangeret spidsgatter, folkebåd, juniorbåd, smakkejolle, robåd etc.

Projektets baggrund


Hvad er det der gør at stort set enhver dansker lader sig forføre af sejlskibet. Dels er det nok en eventyrlyst og udlængsel det vækker i os. Selv inde midt i Danmark, er der ikke langt til havet og de fleste danskere kender Fulton, Folkebåden, Fregatten Jylland og til Nordkaperens sørejser rundt om i verden. Men skibet har også har været helt afgørende for udviklingen af Danmarks egen infrastruktur og det hjælper fortsat til at få styr på landets geogfrafi når man tager skibet i betragtning.


Vi genkender skibene på afstand, på deres skrogfacon, deres master og sejl. Når vi kommer ombord i klassiske fartøjer finder en anden genkendelse sted. Boligen i en fortættet udgave. Og endnu tættere på genkender skibet kroppen og omvendt. I det tætte apterede rum ombord er boligen nemlig udført med meget præcis forståelse for kroppens anatomi. Skibet er som udgangspunkt udført så det kan flyde og sejle. Volumenet er typisk elipseformet set ovenfra, en halv elipse set fra siden og trekantet i tværsnit.  Formen tager i sig selv ikke hensyn til menneskekroppen og problematiken sat på spidsen har besætningen tilmed typisk været henvist til stævn eller hæk, da det mest voluminøse område midt i skibet har været anvendt i forhold til skibets tilsigtede funktion - at fange fisk, at føre krig eller at fragte gods osv.


Maritim Pavillon


"vraget" revitaliseres på workshoppen og

genanvendes i sin nye sammensatte skikkelse.

 


Det har været helt afgørende at udnytte hver en cm3 og til det har man anvendt en aptering som på den ene side kan hæfte på den komplekse konstuktion i det trange rum og på den anden side skabe rum om menneskekroppen. Apteringen har således en vigtig hybrid egenskab som konkonstruktion. I det oplevede rum viser apteringen sig også at have hybride anvendelsesmuligheder. Årsagen til at man har udviklet apteringen med hybride egenskaber er, at det samme rum har skulle fungere som såvel opholdsrum og bolig som arbejdsplads. Den hybride bolig ombord i skibet har sin spæde start helt tilbage til vikingeskibet, hvis design genkendes i skibstyper der fortsat er i produktion.

Således har vi fat i en nordisk tradition der baserer sig på mere end 1000 års erfaringer.


Dette projekt handler om at gå på opdagelse i netop den historie og sætte elementer af den ind i nye sammenhænge. Det er vores ønske at bidrage til, at denne væsentlige del af vores kulturhistorie kommer til at leve videre udenfor glasmontrene på konventionelle museer.

Således forestiller vi os at et projekt på Svendborg havn vil tjene flere formål og tilgodese såvel Svendborg og Sydfyn som center for maritimarkitektur og  praktisk undervisning for studerende på kunstakademiets arkitektskole.   

Uddrag af maritim værkanalyse

Nordisk Folkebåd

Af Kasper Prochovic

Arbejdsproces


Hver pavillon udarbejdes  i hold af to studerende på baggrund af en værkanalyse af det  fartøj som vil være projektets konkrete fysiske afsæt.  En del af skibet  udvælges med henblik på dets egnethed i forhold til opgavens program. (maritime restauranter) Det udvalgte område skal sammen med et tilføjet element kunne danne ly for- samt  servicere to spisende gæster og en kok / tjener.  Konstruktionen vil med sit  udgangspunkt  i skibsskroget have en klar maritim signalværdi, men dertil skal  den også  betone det aktuelle steds atmosfære, eksempelvis ved at rette gæsternes fokus mod noget særligt. Et panorama over havnen, et koøje med  en nøje udvalgt udsigt eller lignende.

 Projekterne vil forelægge som tegninger og modeller allerede ved workshoppens begyndelse.  Dette grundmateriale er udarbejdet af de 20 arkitektstuderende på skolen i København. Materialet skal betragtes som oplæg til en proces hvor tegning og model videreudvikles, transformeres og finjusteres i dialog med Maritimt center samt et udvalgt hold af lokale søfolk, faglærte bådebyggere og snedkere. 

Projektet bygger på erfaringer vi fik sidste år i forbindelse med et lignende undervisningsforløb som vi afviklede i samarbejde med Kulturhavn København og Museumsværftet ved Fregatten Jylland. Se mere om dette projekt her: