Om

Workshop - Fregatten Jylland 2013

Center for maritim arkitektur


Virksomheden ejes og administreres af

Arkitekt MAA Kristian Hansen


Virksomheden drives i samarbejde med en række selvstændige aktører som på forskellig vis biddrager til de aktuelle projekter. 

ambitionen er at projekterne altid udvikles gennem samarbejde, studium og dialog - Således eksempelvis gennem, anvendelsesorienteret undervisning, interdiciplinering, workshops samt bruger og borger inddragelse.


 Hvem kan benytte Center for maritim arkitektur - og til hvad.  


- Først og fremmest er alle velkomne til at kontakte center for maritim arkitektur, hvad enten henvendelsen drejer sig om rådgivning til et privat byggeprojekt, eller om et ønske om konsulentbistand inden for det aktuelle felt i  forenings, firma, kommunalt, eller undervisningsregi etc.


- Endelig er man velkommen til at sende sine ønsker eller ideer hvis man kender til et sted som ville nyde gavn af projekter eller begivenheder som dem man kan læse om på hjemmesiden. 


Eksempler på opgaver som det vil være oplagt at søge hjælp til hos Center For maritim arkitektur:


1: Konkrete møbel / rum / bygningsprojekter  som placerer sig i feltet mellem det arkitektoniske og det klassisk maritime. 


2: Om- eller tilbygningsprojekter hvor det giver mening at udnytte arfaringer som knytter sig til pladsoptimering via aptering.

 

3: kursusforløb om arkitektur og søfartshistorie, med fokus på øvelsesundervisning og konkret produktion.

( som vist på hjemmesiden kan disse kurser udmønte sig i konkrete produkter i 1:1 som vil kunne bidrage med noget særligt i det aktuelle miljø - Se eksempelvis de maritime konstruktioner under workshops. 


Man kan også bestille en forelæsning om maritim arkitektur hos Center for Maritim Arkitektur.

Det kan eksempelvis være som forløber for et kursus, men forelæsningen kan også bestilles som et isoleret arrangement af en virksomhed, et studiested, til et borgermøde eller af andre som ønsker sig en introduktion til hvordan arkitektfaget og søfartshistorien konkret vil kunne berige hinanden - eksempelvis i forhold til at skabe attraktive og bæredygtige byggeprojekter i fremtidens byer. 


 kontaktperson

Kristian Hansen

Centerleder, Arkitekt MAA


Stifter af Center for maritim arkitektur.

Uddannet arkitekt i 2008. Siden arbejdet som underviser på Kunstakademiets Arkitektskole, som workshoplærer og som sømand på deltid.


kontakt info:

kristianhansen@cemark.dk

tlf 51233211

Links:


 • marmus.dk (marstal søfarts museum)
 • kulturhavn.dk
 • www.svendborg-gym.dk
 • kadk.dk
 • sydfynsbyggefirma.dk
 • arcgency.com
 • maritimtcenter.dk
 • troense-baadelaug.dk
 • fregatten-jylland.dk
 • vartov.dk
 • a-t-s.info (arkitektskolens træskibssejlklub)
 • fredskild.com – Tømrer & snedkerforretning
 • Ring Andersens Træskibsværft -ring-andersen.dk

Copyright ©  All Rights Reserved