På bedding

På bedding - oversigt over planlagte og igangværende projekter

 

Maritime Informationsstationer


Designet og konstrueret for Naturturisme Sydfyn (idag Geopark Sydfyn ) og placeret på 16 havne i det sydfynske øhav

Ombygning af villa ved Svendborgsund


ombygning / tilbygning ved rødstensvilla i strandhusekvarteret i Svendborg. Termovinduer erstattes af klassisk opsprossede vinduer og der etableres en karnap samt  tilbygning med tagterrasse.  Tilbygning og karnap beklædes med lodretstående sortmalet træbeklædning og der lægges røde tegnsten på karnappens tag. 

Det Maritime Teater 2014


Aktører:


Center for maritim arkitektur


Marstal  Søfartsmuseum

 

Kulturhavn København


VartovArkitektskolens Træskibssejlklub


ATS er stiftet i forlængelse af 2

Cemark-workshops for arkitektstuderende med fokus på undersøgelser af potentialer i hybrider mellem Nordisk arkitektur-  og søfartshistorie.

I øjeblikket arbejder sejlklubben på at rejse penge til klubhusfaciliteter. Huset tegnes og bygges som en del af et tværfagligt undervisningsprojekt i et samarbejde mellem ATS og Center for maritimarkitektur. 


Maritim Teaterkaravane Marstal 2015

Træskibshavn og Maritimt Hus på Nyholm


Træskibshavns og fælleshus i København - på Nyholm ved Bradbænken og Mastekranen.  Skitseforslag udarbejdet for TS-træskibssammenslutningen og Georg StagestiftelsenSkovobservatorium


Aptering i børnehøjde: Center For Maritim Arkitektur har tegnet og bygget apteret naturværksted og skovobservatorium for udflytterbørnahave nær København.

 

Maritime restauranter 2014


Aktører:


Center for maritim arkitektur


Maritimt Center Svendborg


Sydfyns Byggefirma


Svendborg Gymnasium
Mobile Apterede Urbane Haver


Center For Maritim Arkitektur arbejder sammen med byhavearkitekten Livia Swart Urban og bådebyggeren Joachim Juel Vædele om at skabe en række urbane haver der baserer sig på maritime apterings og konstruktionsprincipper.

 

I Marinemalernes fodspor -  2015

Strategi: Mangefold af badeanlæg på Sydfyn


Som alternativ til et stort havnebad i Svendborg foreslår Center for Maritim arkitektur at der bygges en række mindre anlæg på oplagte destinationer langs Svendborgsund - Dette tilgodeser faste borgere såvel i de små byer langs sundet som lystsejlere og øvrige turister. 

Kystakademi 


Undervisnings- og værkstedfaciliter til Kystakademiet ved Bittenhus ( Trente Mølle /  Faaborg / Midtfyn ) Det apterede Herberg


Er fremtidens Herberger apterede?

Center for maritim arkitektur  fremlagde ideer til konkrete fysiske rammer for udsatte  på Change Work - workshoppen 2014 arrangeret af Københavns Kommune og dansk Designcenter.

Forslag til Havnepark i Svendborg


En havnepark som bygges i samarbejde mellem lokale maritime håndværkere og studerende fra såvel byens erhvervsskoler som elever ved landets arkitekt og ingeniørskoler.

Copyright ©  All Rights Reserved