Udstilling og formidling

Udstilling og formidling

Vi søger at udbrede kendskab til feltet gennem artikler i fagblade og aviser, i workshops, ved forelæsninger og på udstillinger.Bogen med titlen Maritime Pavilloner beskriver vores sommerskole hos Maritimt center i Svendborg 2014, med deltagelse af  Arkitektstuderende og Gymnasiestuderende Samt en række lokale sydfynske  håndværkere.


Bogen kan købes hos Maritimt Center i Svendborg

Udstillingen fandt sted på Kunstakademiets arkitektskoles bibliotek i 2012. Udstillingen omfattede 20 studieprojekter samlet i en fælles kontekst ved foden af Alhambra i Granada. Udstillingens omdrejningspunkt var en stor fælles kontekstmodel af træ, hvor de enkelte projekter, som kan ses på plakaten ovenfor, var placeret. Projekterne havde det termiske bad og gæstgiveriet som programmatisk hybrid og fortætning og aptering som tematik.     

De Maritime pavilloner har været udstillet på Kunstakademiets Arkitektskole gennem efterårssemestret 2013. Det var meningen at pavillonerne skulle have været opmagasineret på et lager fra 1. januar og frem til Kulturhavn 2014, men fordi de selv her i vinderperioden anvendes flittigt af skolens elever, samt gæster i området er udstillingen nu forlænget. Pavillonerne kan således opleves på Holmen gennem hele forårssemstret også. God fornøjelse.

Kulturhavn Københavns oplevelser og

erfaringer i forbindelse med vores samarbejde om Maritime Pavilloner til Kulturhavn 2013

Marstal Søfartsmuseums årbog 2013.

Omtale og fotografier fra vores samarbejde om Maritime Pavilloner til Kulturhavn København 2013


I forbindelse med undervisning inden for det aktuelleemne på Københavns Arkitektskolen søger vi altid at få elevernes arbejde udstillet udenfor skolens eller afdelingens område. Det er blevet en tradition at vi hvert år laver en forårsudstilling på Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek som råder over et smukt og velegnet udstillingsafsnit. 


Forskningside, undervisning og workshops udvikles i direkte relation til den verden der findes uden for akademiet. Det er med et ønske om tættere dialog mellem akademikere og akademiske traditioner og de folk der varetager projekternes praktiske udførelse at jeg har udviklet ideen og de aktuelle workshops.


I fagbladet Arkitekten 0913 fortæller jeg om mit initiativ i et 6 siders interview.   

Bogen beskriver et undervisningsforløb som bearbejder relationen mellem skib, værft og kontekst. Forløbets første del bestod af en række maritime værkanalyser, mens del to handlede om at udvikle det værft som i den aktuelle kontekst, og i sammenhæng med byen, kunne danne rum om byggeproces, løbende restaurering samt hjemhavn for det aktuelle fartøj. 

I Magasinet træ December 13  - side 32 - 37 findes en artikel om af  Center For Maritim Arkitektur med fokus på workshops og Undervisningsaktiviteter.  Artiklen kan læses online via følgende link.


http://www.traesektionen.dk/files/Traesektionen/Filer/Bladet%20Træ/2013/2013%20dec%20-%20træ%2009.pdf

I Maritime Oplevelser 2015 omtaler Maritimt Center deres ambitioner for et fremtidigt samarbejde med cemark om sommerworkshops

Marstal Søfartsmuseums årbog 2014.

Omtale og fotografier fra vores samarbejde om Maritimt teater til Øresundskomiteen 2014


Når vi afgholder vores workshops bestræber vi os på at informere om vores projekt  såvel i lokale medier som i relevante fagblade. 

Dertil er vores workshopområder åbne for besøgende og ved en workshops afslutning holder vi fernisering, hvorefter det konkrete produkt vil blive udstillet i en periode.

Da vi afsluttede den maritime workshop på Fregatten Jylland blev pavillonerne udstillet på museet i en måned inden de blev fragtet

til København i forbindelse med Kulturhavn. 

Udstillingen Stedet og skibet fandt sted i Kunstakademiets Arkitektskoles udstillings hal (H'et) Udstillingens omdrejningspunkt var en stor hvidmalet træmodel som viste det aktuelle værft i sin kontekst. Wilders Plads ved Christians Havns Kanal overfor orlogsmuseet. Hver elev havde produceret et skib og et værft som indsatsmodeller som skiftevist kunne placeres i den fælles kontekstmodel.  Indsatsmodellerne var udstillet ved siden af kontekstmodellen

 Maritim byggeworkshop 

Kunstakademiets Arkitektskole rykker ind i

Maritimt Centers pakhus. Under ledelse af

Center For Maritim Arkitektur bygger de

arkitektstuderende 10 maritime pavilloner

i samarbejde med lokale bådebyggere.


Åben fernisering 14. juni.


Se side 36.

 

Katalog 2014, studieafdeling 2, KADK, Arkitektskolen. Heri portræteres Center for Maritim Arkitekturs sommerskole i Svendborg for deres studerende 2014. 

"Nyt Liv i gamle Joller"

Artikel om vores maritime  workshop i Svendborg i kulturmagasinet Mit Svendborg aug 14

Copyright ©  All Rights Reserved