undervisning 1213

Undervisning på KADK, afd 2 2012 - 13

Det apterede rum – som konstruktion og handlingsrum


I opgavens værkanalytiske del er der kun tale om skibe og blandt disse en række af de samme, som også blev anvendt i forbindelse med opgaven i 2012. Forklaringen på kun at anvende skibe, ligger i et ønske om at præcisere opgaven i forhold til apteringen i det regi, den er udviklet, netop skibet. Dels i forhold til aptering som et hybridt handlingsrum, dels beboelse og dels arbejdsplads, men også i forhold til aptering som den konstruktion, der på den ene side kan hæfte på skibets struktur og på den anden side imødekomme menneskekroppen med en særlig følsomhed.

Skibets topografi:


Et skib udmærker sig blandt andet ofte ved sin hybride funktionalitet.

Eksempelvis som på diagrammet tv. Bådens cockpit anvendes som opholdsrum, spiseplads, samtalesituation osv. når skibet ligger stille på fladt vand.  I det samme område finder selve det at sejle skibet sted når man er under vejs.

Selvom skibet er under kraftig sideværs påvirkning af vind og sø er det muligt at opholdesig i cockpitet. Ikke fordi der mekanisk udfolder sig nye bænke osv, men fordi skibet er udformet med en slags topografi der egner sig for ophold selvom rummet krænger.   

I den indledende værkanalytiske del af opgaven, blev de studerende bedt om at undersøge det aktuelle skib i forhold til dets opbygning jævnfør diagrammet som er vist herunder.1: konstruktion som det bærende element 2: beklædning som det beskyttende element 3: aptering som det beboede rum 
På baggrundaf værkanlyserne som blev udarbejdet i tegning,tekst og model i 1:20, udarbejdede hver studerende et forslag til en maritim pavillon. Ligesom skibet er pavillonerne udført med fokus på relationen mellem konstruktion, beklædning og aptering. 

Maritime pavilloner - model arbejde 1:20

De maritime pavilloner havde den programmatiske udfordring at skulle kunne danne rum for et midlertidigt ophold for minimum 4 personer. Under opholdet skulle der være mulighed for at stå, sidde og ligge i pavillonen. Desuden skulle pavillonen med sin udformning og opholdsmuligheder være med til at understrege en særlig situation i de aktuelleomgivelser. Pavillonerne var en forløber for en opgave som handlede om at sudarbejde et gæstgiveri i en kendt kontekst i Berlin. Området ved Schlesishes Tor. Et område som de studerende havde målt op i forbindelse med et Feltarbejde i afd 2. regi i september 2012. Den enkelte pavillonskulle i forbindelse med gæstgiveriet danne inspiration for gæstgiveriet (hotel) værelser. I netop den type rum for midlertidigt ophold var antagelsen at (skibs)aptering kan være med til at skabe noget af den imødekommenhed og intimitet der ellers ofte er fraværende i et hotelværelse.  Således lever noget af skibets særlige arkitektoniske potentiale her videre i en ny udformning og sammenhæng  i en række små hotelleri Berlin.     

Berlin Apteret - Fælles arbejdsmodel 1:50

Maritim Pavillon Model 1:20 - StudArk M. G. Nordheim - Et gæstgiveri i Berlin - Model 1:50 - StudArk M. G. Nordheim

Copyright ©  All Rights Reserved