undervisning 2012

Undervisning på KADK, afd 2 2011 - 11

2012: Det apterede rum - Til lands til vands og på hjul.


Denne opgave blev skrevet på erfaringer jeg havde fået i forbindelse med opgaven Stedet og Skibet. Jeg havde brug for at præcisere opgaven i forhold til skibenes størrelser og anvendelse, fordi jeg ville have mennesket og dermed den menneskelige skala mere i spil. Således justere relationen fra at være mellem skib og værft til at være aptering og menneskekrop. Derfor valgte jeg på forhånd en række apterede værker, som eleverne fik tildelt. Desuden var det min intention at undersøge relationer og forskelle mellem den aptering, der anvendes i bygninger på land og den der anvendes i skibe. Opgaven blev udviklet i par, hvor hvert par fik tildelt et værk i land og et skib.

 


Værkerne talte små skibe og små huse, hvori vi kunne undersøge direkte relationer mellem værkets struktur og menneskekroppen. Foruden små huse og små skibe foretog vi en analyse af en togkupé og en autocamper, deraf titlen: Til lands til vands og på hjul.

Det som vi tog videre med fra værkanalyserne var ideen om aptering som en arkitektur, der via sine hybride egenskaber kan gøre det ubeboelige beboeligt. Værkanalyserne kom senere til at danne grundlag for en urban fortætningsopgave i Granada i Spanien. Med denne geografiske kontekst foretog vi en destillering i forhold til det maritime udgangspunkt, sådan at kun værkanalysernes omdrejningspunkt nemlig aptering fortsat var genkendeligt i de følgende forslagsstillelser.