Undervisning

Undervisning


Undervisning, teori og praksis.

Gennem de seneste tre år har jeg undervist på KADK, afdeling 2, hvor jeg har udviklet en række opgaver som kombinerer maritime rum-, formgivnings- og konstruktionsprincipper og arkitektur i almindelighed.


Gennemgående har opgaverne været bygget op om et værkanlytisk arbejde som foreløber for et forslagsstillende arbejde, eller et kunstnerisk udviklingsarbejde.

Opgaverne tager udgangspunkt i skibet og bringes derfra i tæt kontakt med arkitektfaget ved at frigøre aptering, forstået som de beboede rum, fra skibets øvrige konstruktion og derpå undersøge apteringen som rumlig kategori i nye sammenhænge.


Mit ønske har dels været at udvikle ideen om en interdisciplinære undervisningsforløb, men også om at bringe undervisning og studerende i tættere kontakt med konkrete projekter i samfundet.

Således skabe et tilbud om specifikke anvendelsesorienterede studier der i en række i 1:1 workshops, i tæt kontakt med faglærte, tegnestuer og produktionsvirksomheder, forbereder kommende arkitekter på den professionelle tilværelse der venter efter studietiden.

Undervisning 2010 - 11